JURIDISCHE INFORMATIE

U bevindt zich momenteel in het gedeelte Wettelijke bepalingen met de wettelijke inlichtingen en het Privacybeleid (hierna te noemen het "Beleid") dat beschikbaar is op de website van Guillemot Corporation S.A (hierna te noemen de "Website").

Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen"Guillemot" of "we") respecteert het recht op privacy van de gebruikers van de Website (hierna "Gebruikers", "Gebruiker" of "U") en verplicht zich de op of via de Website verzamelde gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) te beschermen. Om onze zorg voor uw privacy te tonen, heeft Guillemot dit Beleid opgesteld waarin we uitleggen hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.
We nodigen u uit om dit Beleid te raadplegen om een beter inzicht te krijgen in wat onder de term "privacy" valt. Voor bepaalde zones of functionaliteiten van de Website - bestaande of toekomstige - waarvoor gegevens moeten worden verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld prijsvragen of privéberichten) bestaan mogelijk afzonderlijke voorwaarden of voorschriften met betrekking tot privacy (en bepaalde gebruiksvoorwaarden). U kunt deze desgewenst raadplegen voordat u uw gegevens invoert. Guillemot behoudt zich het recht voor dit Beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR SAMEN MET UW OUDERS OF WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ALS U MINDERJARIG BENT (JONGER DAN 18 JAAR).

 

Welke gegevens worden verzameld?

Guillemot verzamelt op drie manieren gegevens over haar Gebruikers: rechtstreeks van de Gebruiker, via onze webserverlogbestanden en met behulp van cookies.
Door de gebruiker verstrekte gegevens: Wij verzamelen geen persoonsgegevens over u zonder uw toestemming. Guillemot verzamelt in de volgende gevallen gegevens: (1) registratie als een lid; (2) registratie voor deelname aan een prijsvraag; (3) persoonlijke ruimte ("mijn ruimte"); (4) registratie voor onze nieuwsbrief; (5) ons online forum, inschrijving van een kandidatuur voor sponsoring, (7) blog. Ten aanzien van de gegevens die we verzamelen, vragen we u mogelijk om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, nationaliteit, het land waarin u woont en uw taal. Bovendien verzamelen we mogelijk gegevens over zaken als uw presentatietekst, uw muzieksmaak, links (bv. naar uw blog), uw invloeden, uw muzikale project, uw DJ-apparatuur, uw "dates live" en de DJ-softwaretoepassing(en) die u gebruikt met deze apparatuur.
Guillemot bewaart ook de berichten, commentaren en e-mails die u aan ons hebt gestuurd (inclusief persoonlijk identificeerbare gegevens).
Cookies: dankzij de informatie in cookies kan Guillemot haar Gebruikers beter volgen en deze gepersonaliseerde inhoud of functionaliteiten bieden.

Cookies zijn stukjes informatie die vanaf een internetserver naar uw browser worden gestuurd en op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd (naam, e-mailadres en dergelijke) en meestal worden ze gebruikt om snel de computer van een Gebruiker te identificeren en om dingen over het bezoek van de Gebruiker te "onthouden". Cookies worden vrij algemeen gebruikt op websites. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. U kunt uw browser desgewenst zo instellen dat u een bericht krijgt voordat u een cookie ontvangt of dat u wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw webbrowser hiervoor te configureren, maar u dient zich wel te realiseren dat pagina's en functionaliteiten van de Website mogelijk niet naar behoren werken als uw browser geen cookies accepteert.
Guillemot bewaart ook informatie over IP-adressen (Internet Protocol) omwille van de veiligheid en beveiliging. Een IP-adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het netwerk om uw computer te identificeren telkens als u verbinding maakt met internet.
Serverloggegevens: op de Website worden gegevens (verbindingsgegevens) passief verzameld en opgeslagen in de serverlogbestanden. Dit gebeurt op veel websites. Met behulp van deze procedure kunnen de activiteiten op de Website worden geregistreerd, zoals het aantal keer dat een bepaalde webpagina wordt bekeken. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet te relateren aan een specifieke Gebruiker, computer of browser.

 

U moet zich ook realiseren dat elke keer dat u vrijwillig online persoonlijke gegevens vrijgeeft (bijvoorbeeld via e-mails en forums of via uw publiek profiel), deze gegevens ook kunnen worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. Guillemot probeert uw persoonsgegevens te beschermen, maar kan niet instaan voor de bescherming van gegevens die u aan ons verzendt. U doet dit dus op eigen risico. U bent ook volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van wachtwoorden die u hebt ingesteld en/of informatie met betrekking tot uw persoonlijke lidmaatschapsaccount in de community (hierna te noemen de "Account").

 

Wat gebeurt er als ik weiger om persoonlijke gegevens te verstrekken?

Als u bepaalde persoonlijke gegevens niet aan ons beschikbaar stelt, heeft dit invloed op uw toegang tot bepaalde zones en functionaliteiten van de Website: deelname aan het forum, registratie voor deelname aan een prijsvraag, een aanvraag om u kandidaat te stellen voor een sponsorschap. Persoonlijke gegevens zijn echter niet vereist om de Website te bezoeken en de meeste inhoud te raadplegen.

 

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

We gebruiken uw gegevens in drie categorieën:

Informatie die door de Gebruiker is verstrekt: Guillemot kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het opzetten en beheren van een community van personen die belangstelling hebben voor DJ-producten, het opzetten van een communicatie-, informatieplatform en een platform voor onderlinge hulp van de communityleden, met name voor het beheer van het forum (vooral om deelname aan het forum en de blog te beperken tot de leden van de community) voor commerciële doeleinden, om te reageren op een kandidaatschap voor een sponsorschap, om prijsvragen te organiseren, om e-mails die u ons hebt toegestuurd te beantwoorden, om anonieme statistieken en profielen te produceren over personen met belangstelling voor DJ-producten en hun behoeften te onderzoeken, en voor externe communicatiedoeleinden. Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt om de Website te personaliseren en de identiteit van de Gebruiker te controleren. Met uw voorafgaande toestemming kan Guillemot u ook de Hercules-nieuwsbrief toesturen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor onze interne marketing-, technische of demografische onderzoeken om beter aan uw behoeften te kunnen voldoen.
Cookies: met behulp van cookies probeert Guillemot een efficiëntere, veiligere Website van een hogere kwaliteit en gebruikers meer gepersonaliseerde inhoud op de Website te bieden. De cookies die wij voor dit doel opslaan, bevatten anonieme gegevens over uw voorkeuren voor het bekijken van bepaalde webpagina's. We kunnen ook gebruikmaken van cookies om ons te helpen bij het analyseren van trends, het bijhouden van de activiteiten van de Gebruikers en het verzamelen van algemene demografische gegevens.
Serverloggegevens: met behulp van deze gegevens kan Guillemot de activiteiten op de Website in kaart brengen, de belangstelling voor aangekondigde producten bijhouden en technische problemen oplossen. Wij gebruiken de gegevens uit het serverlogbestand ook voor onze interne marketing- en demografische onderzoeken, zodat wij betere producten met interessantere functionaliteiten kunnen bieden. De gegevens in de serverlogbestanden worden uitsluitend intern gebruikt.

Omdat Guillemot verantwoordelijk is voor de opslag van geschreven teksten/geluiden en/of berichten die online beschikbaar worden gesteld voor het publiek, is Guillemot bij wet verplicht om gegevens op te slaan en te bewaren waarmee elke persoon die heeft bijgedragen aan het maken van inhoud of van het materiaal op de Website (bijvoorbeeld een bericht dat op het forum wordt geplaatst) kan worden geïdentificeerd.

 

 

Met wie kan Guillemot mijn persoonlijke gegevens delen?

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, met uitzondering van de bedrijven die namens ons diensten uitvoeren (bijvoorbeeld: een koeriersbedrijf, zodat dit een prijs kan bezorgen die via deelname aan een prijsvraag is gewonnen). Mogelijk zijn wij ook verplicht om uw persoonlijke gegevens aan de relevante instanties te verstrekken.

 

Hoe kan ik mijn rechten ten opzichte van mijn persoonlijke gegevens uitoefenen?

Gebruikers die zich als lid hebben geregistreerd in de community hebben toegang tot hun persoonlijke gegevens in hun persoonlijke ruimte. In uw persoonlijke ruimte kunt u ook sommige van uw persoonlijke gegevens wijzigen. U kunt uw account ook verwijderen. In dat geval zullen uw persoonlijke gegevens niet langer worden gebruikt (deze worden echter wel worden bewaard zodat Guillemot deze indien vereist aan de relevante instanties kan verstrekken). Als u zich op dit moment wilt registreren en persoonlijke gegevens aan Guillemot wilt sturen, kunnen we u een e-mail sturen om uw e-mailadres te controleren en waarmee u uw account kunt activeren. Dit bericht wordt gestuurd naar het adres dat u ons hebt verstrekt en kunt u ook gebruiken om u af te melden. Als u om wat voor reden dan ook uw persoonlijke gegevens wilt raadplegen, corrigeren, wijzigen of de verwerking ervan wilt betwisten, stuurt u hiertoe een verzoek naar de "Webmasterservice" (klik hiertoe op de koppeling "Contact opnemen" onder aan elke pagina van de Website). Als u de Hercules-nieuwsbrief niet van Guillemot wilt ontvangen, selecteert u de optie "Ik wil graag de Hercules-nieuwsbrief ontvangen" niet of stuurt u ons een e-mail hierover. Bovendien beschikt u bij elk bericht dat u van Guillemot ontvangt over de mogelijkheid om niet langer berichten van Guillemot te ontvangen.

 

In hun persoonlijke ruimte kunnen de leden de parameters voor de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer bepalen.

Elk volwassen lid heeft een openbaar profiel (m.a.w. een profiel met informatie die voor alle Gebruikers toegankelijk is), waarin hij kan kiezen welke informatie hij publiek toegankelijk wil maken.

Elk volwassen lid heeft tevens een privé-profiel (m.a.w. een profiel met informatie die alleen toegankelijk is voor leden die hij als vriend heeft gekozen), waarin hij kan kiezen welke informatie hij toegankelijk wil maken voor zijn/haar vriend(en).

Minderjarige leden hebben een eerder beperkte keuze om hun persoonlijke levenssfeer te beschermen: bepaalde parameters met betrekking tot de bescherming van hun privé-levenssfeer zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

 

Verzamelt Guillemot persoonlijke gegevens van Gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar?

De Website is bestemd voor DJ's (diskjockeys) en personen met belangstelling voor mixen. We hebben daarom niet bewust de intentie om persoonlijke gegevens van Gebruikers jonger dan 18 jaar te verzamelen, maar het is wel mogelijk dat dergelijke Gebruikers de Website bezoeken.

Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen geen persoonlijke gegevens invoeren aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd. We verzamelen dit soort gegevens niet van Gebruikers jonger dan 13 jaar.

Voor gebruikers van 13 jaar en ouder hebben we een vragenlijst die beperkt is tot de noodzakelijke informatie. Niettemin is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om gegevens te verzamelen van Gebruikers tussen 13 en 18 jaar (hierna te noemen "Tieners") aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd om te kunnen reageren op hun verzoek om informatie of technische ondersteuning of om hen toe te staan deel te nemen aan het forum en aan prijsvragen.

Ouderlijke toestemming: Guillemot neemt de bescherming van de privacy van kinderen serieus. Guillemot moedigt ouders aan om samen met hun kinderen de Website te gebruiken, om hun gebruik van de Website in te gaten te houden en om ons bij het beschermen van hun privacy te helpen door hen te leren dat zij nooit persoonsgegevens (echte namen, adressen, telefoonnummers) verstrekken zonder uw toestemming. Guillemot is van mening dat begeleiding van de ouders de beste manier is om te voorkomen dat tieners persoonlijke gegevens verstrekken die, binnen de context van het gebruik van de Website en het forum, te persoonsgebonden zijn. Gebruikers jonger dan 18 zouden geen informatie via de Website mogen geven zonder de toestemming van hun ouders of een wettelijke voogd.
Ouderlijke toegang: een ouder die voor zijn/haar kind heeft opgetreden en/of een ouder die Guillemot toestemming heeft gegeven om gegevens over zijn/haar kind te verzamelen, kan te allen tijde het volgende doen: (1) de persoonlijke gegevens van dit kind raadplegen, corrigeren, wijzigen of de verwerking ervan betwisten, (2) het verdere gebruik van de gegevens van het kind stopzetten en berichten aan het kind beëindigen (3) de toestemming om gegevens over het kind te verzamelen, intrekken. Hiertoe neemt u contact op met de "Webmasterservice" (klik hiertoe op de koppeling "Contact opnemen" onder aan elke pagina van de Website) waarna wij de betreffende gegevens zullen corrigeren of bijwerken. Vergeet niet om het e-mailadres waaronder uw kind is geregistreerd op te geven (wij behouden ons het recht voor om u hiervoor om schriftelijk bewijs te vragen, met name om uw identiteit te controleren).

 

Hoe beschermt Guillemot mijn persoonlijke gegevens?

De toegang tot bepaalde zones en inhoud op de Website wordt beschermd met behulp van een wachtwoord, dat u met niemand anders moet delen. Guillemot zal u telefonisch of via e-mail nooit om uw wachtwoord vragen. Geef uw wachtwoord nooit aan anderen. Vergeet niet om u na elke sessie bij uw account af te melden. Als u een computer met iemand anders deelt of een computer in een openbare ruimte gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé, sluit u uw webbrowser als u klaar bent om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en berichten. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, heeft Guillemot passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid, integriteit en privacy van de verstrekte gegevens te beschermen. De Website bevat beveiligingsmaatregelen die het doel hebben om de Gebruiker te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en wijziging van de gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. De persoonlijke gegevens die door Guillemot worden verzameld, worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek (bijvoorbeeld beveiligde ruimten met beperkte toegang).

Guillemot beveiligt de gegevens die worden verzameld tegen onbevoegde toegang door middel van een server die is voorzien van een firewall.

Bovendien neemt Guillemot passende maatregelen om te garanderen dat derden een hoog niveau aan beveiliging bieden voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gebruikt voor uw account.

De Website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Guillemot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de procedures voor privacybescherming van deze websites van derden. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende websites voor meer informatie.

Het gebruik van de Website impliceert dat u het Beleid aanvaardt en dit naleeft. Als u dit Beleid niet aanvaardt, dient u de Website niet meer te bezoeken. Wij behouden ons het recht voor dit Beleid te wijzigen. U dient het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen in onze procedures voor het verzamelen van gegevens. Als u de Website blijft gebruiken, aanvaardt u deze wijzigingen.

 

In het geval waarin uw Account om welke reden dan ook wordt verwijderd, zal Guillemot uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken, maar deze wel bewaren in overeenstemming met de huidige geldende wetgeving.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden van dit Privacybeleid vormen een aanvulling op onze Algemene gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

 

De Website wordt opgesteld en beheerd door Guillemot Corporation S.A., een vennootschap met een kapitaal van €11 617 359.60.
Hoofdkantoor: 2 Rue du Chêne Héleuc - 56910 Carentoir - Frankrijk.
414 196 758 RCS Vannes.
Tel.: +(33) 2 99 08 08 80.
De managing editor van de Website is de heer Claude Guillemot.